Glosar de termeni utilizați în Medicina Fizică și de Reabilitare

Ce este Medicina Fizică și de Reabilitare (MFR), care este definiția dizabilității din prisma medicilor de reabilitare și care sunt cei mai frecvent utilizați termeni în această specialitate medicală, aflați din acest glosar întocmit cu ajutorul Societății Române de Reabilitare Medicală (SRRM).

 

Medicina Fizică și de Reabilitare (MFR) este o specialitate medicală clinică ce se ocupă cu prevenția, diagnosticul, tratamentul și managementul reabilitării persoanelor de toate vârstele care prezintă condiții de sănătate dizabilitante și comorbiditățile acestora, adresându-se în special afectărilor (impairment) și limitărilor de activitate ale acestora cu scopul de a facilita funcționarea fizică și cognitivă (incluzând comportamentul), participarea (incluzând calitatea vieții) cât și modificarea factorilor personali și de mediu.

Medicina Fizică și de Reabilitare este considerată specialitatea medicală a funcționării, prin urmare, Clasificarea Internațională a Funcționării (CIF-OMS) constituie referința principală ca instrument și ca taxonomie. Interacțiunile dintre componentele CIF conform Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății CIF -OMS 2001, sunt prezentate în schema subiacentă.

Cu toate că partea de “Medicină Fizică” a specialității se menține, cele două parți care mai înainte se considerau a fi separate, “Medicina Fizică” și “Medicina de Reabilitare” evoluează într-un model integrat ce este inspirat de către Clasificarea Internațională a Funcționării (CIF), motiv pentru care, în limbajul curent, se poate utiliza denumirea prescurtată de Reabilitare Medicală.

Dizabilitatea este un termen generic ce cuprinde afectări, limitări de activitate și restricții de participare.

Dizabilitatea este un fenomen complex reflectând interacțiunea dintre caracteristicile corpului unei persoane și cele ale societății în care ea traiește. Depășirea dificultăților cu care se confruntă persoanele cu dizabilitate, necesită intervenții pentru a îndepărta barierele sociale și de mediu.

Definiția dizabilității în CIF-OMS face o distincție clară între problemele care rezultă în principal din condiția de sănătate (capacitate) și problemele ce apar la interacțiunea dintre capacitate și factorii de mediu și personali (performanța).

În conformitate cu Raportul Mondial privind Dizabilitatea, reabilitarea reprezintă “un set de măsuri ce asistă indivizii care au sau ar putea dezvolta o dizabilitate să obțina și să mențină o funcționare optimă în cadrul interacțiunii cu mediul lor înconjurător” (Organizația Mondială a Sănătății, 2011).

Specialitatea de Medicină Fizică și de Reabilitare caută să optimizeze funcționarea sub toate aspectele încercând să elimine sau să amelioreze consecințele dizabilității. Funcționarea reprezintă conceptul central al CIF-OMS și cuprinde totalitatea funcțiior și structurilor corpului uman și totodată toate acțiunile umane de la simple la complexe.

Balneoterapia utilizează Factorii Naturali Terapeutici existenți într-o stațiune Balneară în scop terapeutic în cadrul Curei Balneare, și este parte componentă a specialității de Medicină Fizică și de Reabilitare.

GLOSAR de termeni utilizați în Medicina Fizică și de Reabilitare

  • termeni frecvent utilizați în specialitatea MFR – traducere din Cartea Alba a specialității MFR în Europa;
  • în italic sunt trecuți termenii definiți de către Comisia de Specialitate MFR și publicați în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 361/2013, cu modificări completări.

Abilitare (Habilitation) – în cadrul MFR, acest termen se referă la partea din Reabilitare care se ocupă cu vârsta de creștere, cand nu toate funcțiile s-au dezvoltat și când bolile și afectrile au consecințe negative asupra dezvoltării corecte a unor funcții care nu au fost afectate.

Abordare multimodală (Multimodal approach) – datorită faptului că se pune accent pe afectare, limitări de activitate și restricții de participare, inclusiv atenția pe factorii personali și de mediu, și echipa multiprofesională, abordarea în MFR este rar bazată pe un singur tratament. În MFR pacienții sunt tratați cu o gamă variată de terapii, efectuate de mai mulți profesioniști în domeniul sănătății. Aceste terapii includ printre altele, exercițiul fizic terapeutic, terapie ocupațională, logopedie, tratamente neurofiziologice, terapii comportamentale, terapii fizicale, terapie manuală. Fiecare pacient este abordat în mod individual în funcție de boală, afectare, limitări de activitate, restricții de participare, factorii de mediu și personali, într-o abordare multimodală și individuală.

Activitatea (Activity) – conform CIF, înseamnă executarea unei sarcini sau a unei acţiuni de către un individ/persoană.

Afectari (Impairments) – conform CIF, constituie probleme în structurile și funcțiile corpului precum o deviere (abatere) semnificativă sau o pierdere.

Bariere (Barriers) – factori de mediu care reduc funcționarea/cresc dizabilitatea.

Baza de MFR – este un spațiu destinat aplicării procedurilor de MFR, amenajat și dotat în acest scop conform reglementărilor în vigoare, coordonată de către medicul de specialitate MFR.

Boala (Disease) – afectare a unei structuri sau funcții care produce semne și simptome specifice, sau care afectează o localizare specifică, nefiind doar rezultatul direct al unei leziuni fizice.

Capacitatea (Capacity) – conform CIF, este un calificator care descrie abilitatea unui individ de a executa o sarcină sau o acțiune. Acest termen indică cel mai înalt nivel probabil de funcționare al unei persoane intr-un anumit domeniu, la un anumit moment dat.

Condiția de sănătate (Health condition) – situația care interferă cu sănătatea (boli, tulburări sau leziuni). În CIF, dizabilitatea și funcționarea sunt considerate ca fiind rezultatul interacțiunilor dintre condiția de sănătate și factorii contextuali.

Cura Balneară se referă la aplicarea procedurilor de MFR, la care se asociază în mod obligator proceduri cu factori naturali terapeutici (FNT), în bazele de tratament din stațiunea balneară, în scop profilactic și terapeutic, cu o durată de minim 12 zile, preferabil 18-21 de zile.

Dizabilitate (Disability) – termen umbrelă care include afectări, limitări de activitate și restricții de participare care pot fi definite ca fiind problema pe care o persoană o are, atunci când desfașoară acțiuni necesare sau pe care dorește să le facă, datorată modului în care o condiție de sănătate – boală, o leziune sau chiar îmbătrânirea îi afectează performanța în mediul ei real.

Echipa multiprofesională de MFR – este formată din: medic de specialitatea MFR, asistent medical, fizioterapeut și asimilați, psiholog, logoped, terapeut ocupațional, asistent social, bioinginer, precum și alți profesioniști abilitați să desfășoare activități de îngrijire în domeniul reabilitării medicale.

Evaluarea funcțională (Functional assessment) – constă în determinarea nivelului de funcțiune și abilitatea unei persoane, în a desfășura sarcinile și cerințele vieții cotidiene.

Facilitatori (Facilitators) – factori de mediu care ameliorează funcționarea/scad dizabilitatea.

Factor/Agent fizic (Physical agent) – reprezintă o formă de energie fizică aplicată în mod sistematic țesuturilor vii, pentru a influența procesele fiziologice în scop terapeutic. Factorii/Agenții Fizici includ printre altele, modalități termice, acustice, mecanice, electrice, magnetice, lumină și apă, inclusiv toți Factorii Naturali Terapeutici (FNT).

Factori contextuali (Contextual factors) – reprezintă circumstanțele care influențează viața și sănătatea unei persoane. Dintre factorii contextuali fac parte factori din mediul exterior și factori personali.

Factori personali (Personal factors) – factorii contextuali includ și factori interni precum sex, vârsta, trecut social, educație, profesie, experiențele trecute și actuale, comportamentul general, caracterul și alți factori care influențează modul în care este percepută dizabilitatea de către un individ.

Factori/Agenți terapeutici naturali (FNT) – sunt definiți ca ansamblul elementelor fizico-chimice, terapeutice, sanogene naturale. Sunt considerați factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile și nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de salină și peșteri, avizate de Ministerul Sănătății conform legislației în vigoare. Aceștia sunt folosiți în balneoterapie.

Factorii de mediu (Environmental factors) – fac parte din factorii contextuali și reprezintă factorii exteriori (de ex.: atitudini sociale, caracteristici arhitectonice, structuri legale și sociale, precum și climatul, terenul, etc).

Funcțiile corpului (Body functions) – conform CIF, funcțiile fiziologice ale sistemelor corpului.

Funcționare (Functioning) – tot ceea ce corpul uman face și acțiunile pe care o persoană le desfașoară. În CIF, funcționarea este operaționalizată în domenii de funcționare, iar aceste domenii sunt împărțite în următoarele categorii: Funcțiile și Structurile corpului, Activități și Participare. Funcționarea este un termen umbrelă, care descrie interacțiunea dintre o persoană cu o condiție de sănătate (boala) și mediul ei.

Limitări de activitate (Activity limitations) – conform CIF, reprezintă dificultatea pe care un individ o poate întâmpina în efectuarea unor activități

Medicina fizică (Physical Medicine) – parte a MFR, care se ocupă cu aplicarea de Factori/Agenți Fizici, inclusiv Factori Naturali Terapeutici și tehnici de diagnostic și terapie; de asemenea, include exerciții terapeutice care se bazează pe aplicarea de forțe fizice.

Medicina Fizică și de Reabilitare (MFR) – este definită ca fiind o specialitate medicală clinică, primară, care se ocupă cu prevenirea, diagnosticarea, tratarea și managementul reabilitării persoanelor cu afecțiuni dizabilitante și comorbidități la toate vârstele, în vederea promovării capacităților și performanțelor fizice și cognitive, precum și în vederea creșterii calității vieții acestor persoane.

Medicul de specialitate MFR – iși desfășoară activitatea în diferite unități medicale, incluzând secții de acuți și cronici din spitale, ambulatorii și cabinete de specialitatea MFR. El folosește instrumente specifice de diagnostic și evaluare, recomandă și evaluează tratamente farmacologice, proceduri de MFR și intervenții educaționale și profesionale și coordonează activitatea echipei multiprofesionale.

Multi-profesional (Multi-professional) – se referă la echipa de reabilitare a cărei membrii sunt de profesii diferite: fizioterapeuți, logopezi, psihologi, terapeuți ocupaționali, etc.

Participare (Participation) – conform CIF, reprezintă implicarea în situații de viață.

Performanța (Performance) – conform CIF, este un calificator care descrie ceea ce face individul în mediul său actual. Pentru că mediul actual include întotdeauna contextul social general, performanța poate fi ințeleasă și ca „implicarea în situații de viață” sau „experiența traită” a persoanei în context real.

Procedurile de MFR – sunt: fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, biofeedback, tracțiuni, masaj, precum și alte proceduri necesare reabilitării medicale. Acestea se aplică numai de către medicul de specialitatea MFR sau la indicația acestuia de către membrii echipei multiprofesionale MFR.

Procese de învățare (Learning processes) – în MFR, reprezintă strategii motorii și comportamentale noi, care se invață pentru a contracara dizabilitatea și a ameliora funcționarea în condiții de sănătate specifice.

Programul de MFR cuprinde 4 etape: evaluareainitiala, stabilirea obiectivelor, interventiile terapeutice (inclusiv proceduri de MFR) si evaluarea finala, acestea fiind necesare pentru a raspunde nevoilor si obiectivelor de reabilitarea ale pacientului.

Reabilitare (Rehabilitation) – set de masuri ce au drept scop asistarea persoanelor care au o dizabilitate sau care sunt la risc să dezvolte o dizabilitate, pentru a obține și a menține o funcționare optimă, în interacțiunea cu mediul lor.

Reabilitare Medicală: acest termen poate fi utilizat pentru o exprimare mai concisă și se referă la specialitatea, medicul specialist și/sau procedurile de MFR. Menționăm că prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 360 din anul 2013 specialitatea a avut denumirea de Reabilitare Medicală.

Reabilitare profesională (Vocational rehabilitation) – Proces ce permite persoanelor cu afectare funcțională, psihologică, de dezvoltare, cognitivă și emoțională sau cu dizabilități, să depășească barierele de accesare, menținere sau revenire la serviciu sau alte ocupații utile.

Restricții de participare (Participation restrictions) – conform CIF, reprezintă probleme pe care individul le poate întâmpina atunci cand se implică în situații de viață.

Seria de proceduri de MFR – se desfășoară într-un spital sau ambulator, inclusiv din Stațiunile Balneare în care există o Baza de MFR, și constă în aplicarea de proceduri de MFR conform prescripției medicului de specialitatea MFR.

Serviciile de MFR – sunt efectuate de medicul de specialitate MFR și includ: consultații, evaluarea funcționării, manevre, investigații, intervenții terapeutice, și prescrierea și/sau aplicarea de proceduri de MFR.

Stațiunea balneară (balneoclimatica/climatica) – este localitatea sau arealul cu factori naturali terapeutici și bază de MFR, avizate de Ministerul Sănătății în condițiile legii.

Structurile corpului (Body structures) – conform CIF – structurile anatomice ale corpului, precum organe, membre și componentele acestora.

Terapie fizicală (fizică)(Physical Therapy) – parte a MFR, care se ocupă cu aplicarea Factorilor/Agenților Fizici, numită și fizioterapie. Terapia Fizicală cuprinde și aplicarea de Factori Naturali Terapeutici (Balneoterapie).

Vezi și Mădălina Iliescu, secretarul Societății Române de Reabilitare Medicală: ,,Sindromul Long-COVID poate să fie tratat în secțiile de reabilitare”

Foto: Kampus Production / pexels.com

Despre Alexandra Manaila

Alexandra Mănăilă este jurnalist specializat în domeniul medical, având o experiență de 23 de ani în mass media. Are background medical, a lucrat în sistemul sanitar și cunoaște problemele cu care se confruntă profesioniștii din sistem. Înțelege și vorbește limba pacienților, cunoaște și empatizează cu nevoile bolnavilor din România și le mediatizează prin intermediul proiectelor în care este implicată. A fost de-a lungul vremii coordonator al diverselor publicații din trusturi importante de presă adresate publicului larg, dar și la cele dedicate specialiștilor din domeniul sanitar. Creator de proiecte media inovatoare, a ocupat poziții de top management în companii, a lucrat și în firme mici, dar și în corporații, iar de mai bine de 6 ani este freelancer, lucrând doar în propria companie (EUROPONTIS.com). Este trainer în comunicare, formator de opinie și bune practici în jurnalism, fiind co-fondator al Școlii de Boli Rare pentru jurnaliști. A câștigat numeroase premii jurnalistice și având în vedere experiența vastă atât în presa scrisă cât și în audio-video și online, este solicitată și implicată în foarte multe proiecte legate de sănătate. Este adesea invitată să modereze și să prezinte dezbateri, conferințe, evenimente și gale organizate de societăți medicale, asociații de pacienți, la care participă autorități medicale, lideri de opinie. Cunoscătoare a sistemului medical atât din interior, cât și din exterior, pledează pentru cauzele pacienților români și este implicată în diverse colaborări cu asociațiile de pacienți dar și cu alți profesioniști din sănătate, atât din România cât și din străinătate.

Vezi și:

O nouă epidemie de rujeolă în România, după 7 ani. E doar începutul!

Ministerul Sănătății a declarat, pe 5 decembrie 2023, epidemie de rujeolă la nivel național. S-au …

Lasă un răspuns